Naročilo lahko oddate tudi preko telefona na 070 666 777.

Blog

Čuječnost in njeni pozitivni učinki na človeka

Stres, izgorevanje, hitenje in pomanjkanje časa so stvari, s katerimi se v sodobnosti srečujemo na dnevni ravni. Ovirajo produktivnost na delovnem mestu, povečujejo konflikte v vsakdanjem življenju in negativno vplivajo na delovanje in počutje ljudi. Gotovo tudi vi sami pri sebi opažate katero od navedenih stanj, ali pa se z njimi že bolj ali manj uspešno spopadate. Ena od tehnik za to je čuječnost, ki se je v zadnjem desetletju iz Vzhoda preselila tudi na Zahod in odprla povsem novo pot do boljšega samozavedanja.

Čuječnost kot način zavedanja

Gre za budnost oz. globlje zavedanje dogajanja okoli sebe, ki ga sprejemamo in ga ne presojamo. To je pozornost, usmerjena na trenutno izkušnjo v danem trenutku tukaj in zdaj. Čuječ človek se jasno zaveda svojih misli, čustev in občutkov v telesu, hkrati pa je pozoren tudi na zunanje dogajanje. Čuječnost ga vodi k temu, da se vsem tem informacijam, dražljajem in notranjemu dogajanju ne skuša izogniti, ga zadržati ali spremeniti, temveč ga sprejme. Pri tem ga tudi ne skuša ocenjevati kot dobrega ali slabega, pravilnega ali napačnega, ampak ga le opazuje. 

Čuječnost kot metoda meditacije

Meditacijska metoda je nastala kot kombinacija kognitivne terapije in zen budizma. Temelji na znanstvenih ugotovitvah, izkazala pa se je učinkovito za zmanjševanje depresije, anksioznosti, različnih simptomov stresa in pri zdravljenju motenj hranjenja. Čuječnost imenujemo tudi nabor tehnik in metod, s katerimi posameznik na sistematičen način razvija to stanje oz. zavedanje. Tehnike se v grobem delijo na formalne in neformalne:

  • Formalne tehnike: to so razne meditativne vaje kot so pregled telesa ali minute za dihanje. Za njihovo izvajanje si je treba priskrbeti miren kotiček za meditacijo, priporočljivo pa jih je izvajati vsaj 20 minut na dan.
  • Neformalne tehnike: so tiste, pri katerih na način čuječega zavedanja opravljamo vsakodnevne aktivnosti – npr. čakanje v vrsti, umivanje zob, vožnja avtomobila itd. Njihova prednost je, da ne jemljejo dragocenega časa, saj se lahko izvajajo kjerkoli in kadarkoli, z njimi pa postajamo pozorni na notranje doživljanje posamezne situacije, ne da bi jo pri tem ovrednotili kot pozitivno ali negativno.

Vse vaje služijo temu, da z njimi povečujemo splošno raven čuječega zavedanja v vsakdanjem življenju.

Kako čuječnost vpliva na človeka?

  • Izboljša splošno fizično in psihično zdravje

Redna meditacija s poudarkom na čuječnosti zmanjšuje raven stresa, odpravlja simptome kroničnih bolečin, izboljšuje spomin in pozitivno vpliva na delovno učinkovitost. Čuječnost omogoča lažje osredotočanje na opravljanje nalog in izboljšuje koncentracijo. Blagodejno vpliva na fizično zdravje, na delovanje srca, saj znižuje srčni utrip in povišan krvni tlak ter zmanjša možnost za srčni infarkt. Pozitivno vpliva tudi na mentalno zdravje in izboljša kakovost življenja.

  • Izboljša delovne sposobnosti in počutje na delovnem mestu

Zaposleni v delovnih organizacijah, ki so vešči čuječnosti, na delovno obremenitev gledajo s pozitivnega stališča, delo jim predstavlja izziv in jim prinaša zadovoljstvo. Lažje se spopadajo s konflikti, jih uspešneje rešujejo in so bolj ustvarjalni. Razvita čuječnost pri posameznikih na delovno okolje vpliva tudi tako, da se izboljša splošna klima v delovnem okolju, delovna organizacija je bolj odprta, svobodomiselna in pripravljena na spremembe. Čuječi zaposleni se ne osredotočajo na stvari, ki jih vznemirjajo, saj znajo učinkovito obvladovati svoja čustva, zaradi česar so bolj produktivni in se lažje spopadajo z vsakovrstnimi problemi.

  • Spodbuja osebnostni razvoj posameznika

Skozi čuječnost posameznik spoznava samega sebe, se sprejema in je pripravljen na novosti in spremembe, ki ga doletijo tekom življenja. Dolgoročno mu pomaga doseči globok notranji mir, dobro počutje in višje vrednotenje lastnega bivanja in delovanja. S pomočjo čuječnosti lahko objektivno ovrednoti lastne izkušnje ter se usmeri v višji smisel tukaj in zdaj.