Naročilo lahko oddate tudi preko telefona na 070 666 777.

Blog

Postanite voditelj in se obdajte z zmagovalci

Postanite voditelj

Vse v življenju je proces in ves čas se dogajajo spremembe. In danes živimo v času bistveno hitrejših sprememb kot so se dogajale pred 10., 20. in več leti. Torej se moramo tudi ljudje hitreje navajati na ta proces in spremembe. 

Ne glede na to, da vse poteka hitreje, pa ima vsaka sprememba vedno določeno evolucijsko pot: 

  • 2% je inovatorjev, ki so pobudniki novih idej;
  • 10% je zgodnjih posvojiteljev, ki hitro prepoznajo dobro idejo;
  • 60% je srednjih posvojiteljev, ki počakajo na tuja mnenja in jih razumsko analizirajo;
  • 20% je poznih posvojiteljev, ki zadnji sprejmejo idejo;
  • 8% je omahljivcev, ki pa vselej nasprotujejo spremembi.

Voditelj pa je tisti, ki je gibalo spremembe: daje pobude, vodi, čas preživi v načrtovanju, vlaga čas v ljudi in znanje, s pozitivnim zgledom vpliva na ljudi, zna si postavljati prioritete. 

Postanite voditelj

Ob branju sem ugotovila, da imam še dosti dela na sebi. S pozitivnim zgledom in odnosom do situacij in življenja na sploh, pa lahko vplivam na ljudi, da mi začnejo sami slediti. Brez prisile. Brez vsiljevanja. Z ljubeznijo.  Večkrat sem se ob branju ustavila in opis situacije prenesla v svoje življenje in delovanje. Kako je ljudi strah sprememb! Želijo si drugače, pa ne upajo. Ne upajo dati glavo iz povprečja, ker jih je strah, da bodo opaženi in jih  bodo dobili po buči. Najraje se držimo rutine, ki ubija in je velik zaviralec uspeha. Prav tako pa večina ljudi nima podpore doma, da bi začeli delati drugače in si ne poiščejo podpore drugje.

Najbolj se je mene osebno dotaknilo področje določanja prioritet, ki so ključne za dosego nekega cilja. Vse prevečkrat imam odprtih preveč front, ker se mi zdijo vse pomembne in nujne, ampak na razpolago pa imam samo 24 ur na dan. V življenju na sploh si moramo ločiti zadeve na: zelo pomembno/zelo nujno, zelo pomembno/ni nujno, nepomembno/zelo nujno in nepomembno/ni nujno, in delovati v tej smeri. Pri vsem skupaj pa največkrat pozabljamo na lastno fizično in duševno zdravje.

Knjigo priporočam vsem bralcem, ki si želijo v življenju pozitivne spremembe in vplivati na druge. Vsak začetek se začne s prvim korakom.

 

Polona Ajdič

Knjigo si lahko zagotovite tudi vi! Najdete jo na https://www.spletnaknjigarna.si/trgovina/postanite-voditelj/.